...

accommodatie I huurauto I veerboot I vliegtickets I bus & trein I kaarten & boeken I all-in-vakanties op eilanden I zoek je eiland


accommodatie huurauto veerboot vliegtickets bus-en-trein boeken-en-kaarten all-in-vakantie-eiland alle-eilanden

privacy

wandeleiland ...

Wandelreisorganisatie Voettochten, gevestigd aan De Jutberg 30, 6957DP Laag-Soeren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.wandeleiland.n -De Jutberg 30, 6957DP Laag-Soeren +31 649485061 Emailadres: voettochten@yahoo.com

Persoonsgegevens die wij verwerken. Voettochten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: -Voor- en achternaam -E-mailadres

Cookies of vergelijkbare technieken. Elke website die gebruik maakt van cookies is sinds de nieuwe telecomwet op 1 juni 2012 van kracht is geworden, wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies. Voettochten gebruikt op wandeleiland.nl geen cookies. Wel kunnen er zogenaamde affiliate-cookies geplaatst worden op het moment dat je klikt op een banner of op een link naar een externe site. Als je onverhoopt een cookie aantreft dat niet boven beschreven staat en waar je geen toestemming voor zou hebben gegeven, waarderen wij het als je ons daar over informeert. Wij zullen dan zo snel als mogelijk onze cookie verklaring aanpassen, danwel de betreffende cookie verwijderen.                                                                                                                                                                    

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via voettochten@yahoo.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Links naar derden. Op deze website staan een aantal affiliate links. Dat betekent dat wanneer je na het klikken bij het betreffende bedrijf/dienst een aankoop doet of je ergens voor inschrijft. Deze websites hebben hun eigen privacy verklaringen die u kunt bekijken. Wij nemen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid omdat wij daar geen controle over hebben.  Als je bij het betreffende bedrijf/dienst een aankoop doet of je ergens voor inschrijft krijgt Voettochten een vergoeding. Deze vergoeding heeft geen invloed op de aankoopprijs.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Wandeleiland  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  -Het beantwoorden van je vraag of vragen     

Geautomatiseerde besluitvorming. Voettochten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voettochten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Voor het bewaren van persoonsgegevens hanteert Voettochten de volgende bewaartermijnen: -Je emailadres. Voor verzenden van onze nieuwsbrief: onbepaalde tijd, tot je aangeeft dat je de nieuwsbrief niet meer wil ontvangen. -Persoonsgegevens d.w.z. Naam, voornaam en mailadres tot 1 jaar na uitvoering van de verleende dienst, d.w.z. het beantwoorden van je vraag of vragen.

Delen van persoonsgegegevens met derden.Voettochten verkoopt of verstrekt jouw gegevens niet aan derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken. Wandeleiland.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Wijzigingen  Voettochten  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen                                                                                                                                                                                                                                               

Disclaimer. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie kan niet meer actueel zijn.

Laatste datum waarop bijgewerkt: 1-december-2022